Personalegruppen i Botilbuddet Kareten repræsenterer en bred vifte af værdier og kompetencer

Vi lægger stor vægt på, at personalegruppen er
bredt sammensat, både i køn, uddannelser og
personligheder. Vi benytter bevidst hinandens
forskelligheder, så vi er i stand til at støtte, guide
og motivere Botilbuddet Karetens beboere så
bredt som muligt.


Vi vægter løbende at sikre en høj faglig standard
i personalegruppen indenfor de pædagogiske og
sundhedsfaglige områder.


Susanne
Leder/Pædagog
M: +45 40 18 85 40

Allan
Koordinator/Sosu-assistent
M: +45 42 50 02 75

Tine
Pædagog

Jannie
Pædagog

Simone
Pædagog

Per
BA i psykologi

Henrik
SSA