Recovery

Botilbuddet Kareten har en Recovery orienteret tilgang
i det daglige arbejde. Vi arbejder med udgangspunkt i
kognitive og miljøterapeutiske modeller, der tilpasses
den enkelte beboers behov og ressourcer.


Der udarbejdes handleplaner og mål som løbende evalueres.
Planerne rummer de ønsker og visioner, den enkelte
har for at øge sin egen oplevelse af livskvalitet.
Udover de individuelle behov og ønsker gives der i botilbuddet
mulighed for en struktureret hverdag ved hjælp
af ADL-træning og social færdighedstræning med henblik
på, at den enkelte beboer bliver bedre til at mestre
eget liv og hverdag.


Der planlægges aktiviteter og sociale tilbud, både for
den enkelte og gruppevis.


Vi lægger stor vægt på relationer, samt støtte til opbygning
og vedligeholdelse af den enkeltes netværk, både
familiært og socialt.


Der er i Botilbuddet Kareten personale til stede
døgnet rundt.


Udover et tæt samarbejde med den enkelte beboer,
arbejder vi tværfagligt med distriktspsykiatri, sagsbehandlere
og andre sociale myndigheder.


Vi vægter pårørende-samarbejde højt i det omfang beboeren
ønsker det.