Botilbuddet Kareten

Når den enkelte er i fokus

Indhold

Botilbuddet Kareten arbejder ud fra kognitive og miljøterapeutiske modeller, der tilpasses den enkelte beboers behov og ressourcer

Der udarbejdes handleplaner og mål som løbende evalueres.  Planerne rummer de ønsker og visioner, den enkelte har for at øge sin egen forståelse af livskvalitet.
Ved hjælp af den kognitive model opnås en realistisk billede af egen formåen.

Udover de individuelle behov og ønsker gives der i botilbuddet mulighed for en struktureret hverdag ved hjælp af ADL-træning og social færdighedstræning med henblik på, at den enkelte beboer bliver bedre til at klare eget liv og hverdag.

Der planlægges aktiviteter og og sociale tilbud, både for den enkelte og gruppevis.
Vi lægger vægt på støtte til opbygning og vedligeholdelse af dens enkelte netværk, både familiært og socialt.

Der er i Botilbuddet Kareten personale til stede døgnet rundt.

Udover et tæt samarbejde med den enkelte beboer, søger vi samarbejdet med distrikspsykiatrien, sagsbehandlere og andre sociale myndigheder.
Vi vægter pårørende-samarbejde højt i det omfang beboeren ønsker det.

                    have2
blomst2     tulipan     blomst1      blomst4